این شرکت تنها کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری در زمینه طراحی صنعتی در جنوب کشور می باشد.        تلفن :09170540900- 07132285578    ایمیل : info@exir.design   

www.instagram.com/moslem_irandoost اینستاگرام    

اولیـن سمینــار تخصصی جایـگاه طراحـی صنعتـی در رونــق اقـتـصــادی در شیراز

 

گروه طراحی صنعتی اکسیر آماده برگزاری اولین سمینار تخصصی جایگاه طراحی صنعتی در رونق اقتصادی با رویکرد علمی می باشد.

در این سمینار میزبان شهردار محترم شیراز و شهرستان ها و  اعضای محترم شورای شهر شیراز و مدیران محترم پارک علم و فناوری و

شرکت های فن آور و همچنین پردیس شرکت های دانش بنیان شیراز و مدیران محترم واحدهای صنعتی و تولیدی استان می باشیم .

سخنرانان همایش:

دکتر اریانا  از دانشگاه لنکستر انگلستان

دکتر اثنی عشری عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری

دکتر ایراندوست مدیرعامل شرکت طراحی اکسیر

مهندس مهشید بارانی عضو هیئت علمی دانشگاه هنر شیراز