این شرکت تنها کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری در زمینه طراحی صنعتی در جنوب کشور می باشد.        تلفن :09170540900- 07132285578    ایمیل : info@exir.design   

www.instagram.com/moslem_irandoost اینستاگرام    

جلسه هم اندیشی با حضور دکتر بیژن آریانا در گروه اکسیر دیزاین

 

جلسه هم اندیشی راهکارهای رونق بخشی طراحی صنعتی در دنیای امروز با حضور دکتر بیژن آریانا در گروه اکسیر دیزاین برگزار گردید.

دکتر آریانا بر شتابدهندگی طراحی صنعتی در رونق بازار اقتصادی و افزایش ارزش و فروش محصولات در بازار تاکید کردند.

 

دکتر بیژن آریانا:

دکترای مهندسی طراحی صنعتی، دانشگاه علوم و فن آوری نروژ 1392

استادیار طراحی صنعتی دانشگاه لنکستر انگلستان 1393 تاکنون

طراحی صنعتی شهرداری شیراز، 1385 تا 1387

طراحی صنعتی پارس خودرو،1380