این شرکت تنها کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری در زمینه طراحی صنعتی در جنوب کشور می باشد.        تلفن :09170540900- 07132285578    ایمیل : info@exir.design   

www.instagram.com/moslem_irandoost اینستاگرام    

حضور مهندس مهشید بارانی عضو هیئت مدیره و مدیر دپارتمان مبلمان شهری گروه طراحی صنعتی اکسیر، در کنفرانس بین المللی دیزاین

 

 

کنفرانس بین المللی دیزاین (تعامل بین طراحی صنعتی و معماری داخلی) ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی دیزاین (تعامل بین طراحی صنعتی و معماری داخلی) ۱۳۹۶، ۹ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه الزهراء (س) جامعه مهندسان معماری داخلی ایران موسسه هنرهای آفام در شهر تهران -سالن همایش های بین المللی دانشگاه الزهراء (س) برگزار گردید.

از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

تاثیر طراحی فضاها ، مبلمان ، روشنایی در روح و روان افراد

نقش معماری داخلی و طراحی صنعتی در طراحی غرفه و سازه های سبک

مبانی نظری و شناخت مفاهیم میان رشته ایی معماری داخلی و طراحی صنعتی

زیبایی شناسی در طراحی صنعتی و معماری داخلی

پژوهش هنرهای تجسمی در معماری داخلی و طراحی صنعتی

 

ارائه مقاله با موضوع : بازبینی روند طراحی معماری داخلی مبتنی بر تفکر طراحی صنعتی

چكيده مقاله :

امروزه با توجه به دگرگونی های به وجود آمده در سبک زندگی انسان ها، توجه خاص به تبیین نقش انسان و تعامل با محیط از دغدغه های مطرح در شاخه های مختلف طراحی به خصوص طراحی معماری می باشد. فرایند طراحی به مثابه ی زنجیره ای از فعالیت هاست، فرایندی که در آن مساله و راه حل به همراه هم شکل می گیرند. طراحی معماری نیز بر اساس یک برنامه ریزی دقیق با هدف رفع نیازهای انسانی هم در بعد عملکردی و هم در بعد زیبایی شناسی انجام می شود. اما در این فرایند به دلیل جامع نگری و لزوم توجه به جنبه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فنی، سازه ای و ...، به جزئیات طراحی از قبیل عناصر تشکیل دهنده ی فضا و همچنین نحوه ی ساخت و چیدمان کمتر پرداخته می شود. از این رو به منظور دستیابی به پاسخی کامل تر و زیباتر به نیازهای انسانی، توجه به عناصر کالبدی و غیر کالبدی فضا با جزئی نگری بیشتری ضرورت می یابد. بدین منظور در تحقیق حاضر با در نظر داشتن شباهت ها و تفاوت های دو رشته ی معماری و طراحی صنعتی، نتایج حاصل از تعامل این دو، در حوزه ی طراحی معماری داخلی به طور کاربردی مورد مطالعه قرار می گیرد. در نهایت با ارزیابی کلی روش های مختلف در فرایند های طراحی، روندی موثر در طراحی با بهره گیری از دیدگاه طراحی صنعتی پیشنهاد می شود.

 

واژه‌هاي كليدي : انسان، معماری داخلی، طراحی صنعتی، روند طراحی، مطلوبیت فضایی