تلفن :0917054900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

همکاری و حمایت گروه طراحی صنعتی اکسیر در نخستین رویداد رقابتی کارآفرینی هنر و بازار "آرت آپ

این رویداد در تاریخ 14 الی 16 آذر 97 به همت والای سرکار خانم مهندس مهشید بارانی ( عضو هیت مدیره اکسیر دیزاین و رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه هنر شیراز شکل گرفت.

 همچین جناب دکتر مسلم ایراندوست، مدیر عامل و جناب دکتر سید محمد خلیل اثنی عشری رئیس هیت مدیره شرکت از داوران این رویداد بودند.​