تلفن :0917054900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

بازدید تیم کار شناسی اکسیر دیزاین با حضور اساتید و مدیر عامل مجموعه به همراه مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کهکیلویه و بویر احمد از شهرستان گچساران

بازدید تیم کارشناسی اکسیر دیزاین با حضور اساتید و مدیر عهامل مجموعه به همراه مدیر کل ینیاد مسکن استان کهکیلویه و بویر احمد از شهرستان گچساران

بازدید و کارشناسی محل احداث پروژه بافت فرسوده گچساران در اردیبهشت ماه 1398 با حضور اساتید اکسیر دیزاین آقایان :

علی اکبر حسینی (بازرس ویژه شهردار شیراز و رئیس سازمان زیباسازی شهرداری شیراز) ، دکتر اثنی عشری و دکتر ایراندوست

 مدیران شرکت طراحی اکسیرو نمایندگان بنیاد مسکن کهکیلویه و بویر احمد آقایان : مهندس جنتی (مدیر کل بنیاد استان ) ، مهندس حسینی (مشاورپروژه بنیاد مسکن )  و تیم همراه برگزار شد .ضمن کارشناسی محل احداث  پروژه ، راهکارهای زیباسازی شهری و فازبندی مراحل اجرایی پروژه متناسب با چشم انداز پیش رو توسط اساتید اکسیر دیزاین طی جلسه فی مابین و همکاری متقابل اتخاذ گردید .