تلفن :0917054900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

تجهیز خیابان بلادیان گچساران توسط مبلمان شهری شرکت اکسیر دیزاین

خیابان بلادیان قدیمی ترین خیابان دوگنبدان و مرکز خرید و فروش مردم این شهر است که تجهیزات مبلمان شهری این پروژه توسط شرکت اکسیر دیزاین انجام گرفت . شایان ذکر است این خیابان بعنوان اولین خیابان در شهرهای استان کهکیلویه و بویر احمد است که به سبک ایرانی و اسلامی ساماندهی می شود .در زمستان 1397با حضور فرمانده شهرستان و نماینده مردم در مجلس ، طرح ساماندهی این خیابان که بعنوانطرح پایلود کشور انتخاب شده است ، افتتاح گردید . در این مراسم تاجگردون (نماینده مردم در مجلس) افزود :  اعتبار این طرح از منابع ملی پیش بینی شده و 85 میلیارد ریال است .