تلفن :0917054900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

استادیو فیلم و عکاسی صنعتی اکسیر دیزاین

تیم دپارتمان تبلیغات گروه طراحی اکسیر دیزاین مجهز به استادیو عکاسی صنعتی و ساخت کلیپ های تبلیغاتی می باشد . 

ارائه خدماتی از قبیل : 

* عکاسی صنعتی تجهیزات ، محصولات و ... بصورت کاتالوگ،  پروژه ای یا تک شات و تمام حرفه ای صورت می پذیرد . 

* ساخت انواع کلیپ های تبلیغاتی و تیزرهای برندینگ شامل : موشن گرافیک ،  3D (گرافیک سه بعدی )، رئال و ... به همراه سناریو نویسی و نریشن (صدای گوینده خانم و آقا ) انجام میشود .