تلفن :09170540900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

گروه طراحی صنعتی اکسیر تنها کارگزار رسمی طراحی صنعتی در جنوب کشور

گروه طراحی صنعتی اکسیر مفتخر است بعنوان تنها کارگزار رسمی طراحی صنعتی در جنوب کشور  و  کارگزار رسمی موسسه فناوری تا بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد.

شرکتهای دانش بنیان، خلاق و نانویی درصورت قرارداد همکاری با شرکت اکسیر دیزاین میتوانند از تسهیلات ویژه طراحی صنعتی از صندوق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده نمایند.

اطلاعات بیشتر:

https://tmsc.ir/contractors/544/3