تلفن :0917054900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

مریم فلاحتی

  • کارشناسی مهندسی برق مهندسی الکترونیک و کنترل 
  • ارشد مدیریت MBA
  • کارشناس کمپین و کنترل پروژه
  • مشاور برندینگ و کسب و کار
  • مشاور تبلیغات 
  • عضو اتاق فکر و ایده پردازی
  • فعال در حوزه تجارت الکترونیک و مارکتینگ
  • مدرس دوره های آموزشی مدیریت مارکتینگ و نت ورک
  • کارشناس بازاریابی و فروش 
  • کارشناس در امر ارتباطات یکپارچه بازاریابی برند، فروش و مذاکره