تلفن :09170540900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

امیرعلی کریمی

  • کارشناس ارشد مهندسی سازه
  • متخصص در امر برندینگ ، فروش و مذاکره
  • مدرس دوره های آموزشی تاجر حرفه ای 
  • عضو انجمن شرکت های تجاری ساز و مالکیت فکری 
  • مشاوره کسب و کار
  • فعال در حوزه بازرگانی و گردشگری 
  • کارشناس عمرانی و سرمایه گذاری