تلفن :0917054900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

مهشید بارانی

هیأت علمی دانشگاه هنر شیراز

  • کارشناسی ارشد طراحی صنعتی   
  • کارشناسی معماری
  • کارشناسی طراحی صنعتی
  • رتبه اول وعضودفتراستعدادهای درخشان درکلیه مقاطع تحصیلی
  • فعال در زمینه های: مبلمان شهری،  طراحی محصول،  معماری