این شرکت تنها کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری در زمینه طراحی صنعتی در جنوب کشور می باشد.        تلفن :09170540900- 07132285578    ایمیل : info@exir.design   

www.instagram.com/moslem_irandoost اینستاگرام    

طراحی ايستگاه کتابفروشی برای استقرار در کنار خیابانهای اطراف ارگ کریم‌خان و موزه پارس شیراز

در حال حاضر حدود 20کتاب فروشی (دست فروش) در کنار دیوار باغ موزه پارس مستقر می باشند که سالهاست بدون سازماندهی و برنامه ریزی شده به حال خود رها شده اند، لذا به دلایل زیر طراحی استند مناسب برای این شغل ضروری به نظر می رسد:

  1. از آنجا که کتاب یک محصول فرهنگی می باشد لذا شایسته جایگاه و منزلت بیشتری می باشد
  2. کتاب ها و خود فروشندگان آن در شرایط جوی مختلف شرایط مناسبی ندارند.
  3. طراحی مناسب این استند می تواند میل به خرید کتاب را در بین شهروندان افزایش بدهد.
  4. محل قرار گیری این دستفروشها  در نقطه حساس توریستی قرار گرفته است که عملکرد شهرداری را منعکس می نماید.

اهداف نهایی پس از اجرای کامل پروژه

-جذابیت بصری طرح و استفاده از معیارهای زیبایی شناسی

-عدم آسیب بصری به بافت تاریخی اطراف ارگ و موزه پارس

-یادآوری فرهنگ کتاب و کتاب خوانی

-امکان قرارگیری و حفظ تعداد زیادی کتاب و مجله در سازه

-امکان نگهداری و محافظت از کتب

-وجود محفظه ویژه برای نگهداری وسایل شخصی

-پایداری سازه و محافظت از کتب در شرایط جوی مختلف

-قابلیت چیدمان سازه به شیوه های مختلف با توجه به وسعت فضا

-اشغال فضای کم نسبت به محیط اطراف

-قابلیت انتقال سازه به مکانهای دیگر در مدت زمان کوتاه

-عدم آسیب فیزیکی به محیط پس از انتقال سازه به مکان دیگر

-استفاده از مواد و روشهای تولید مقرون به صرفه جهت صرفه جویی در هزینه تولید