تلفن :0917054900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

طراحی بسته بندی

شرکت طراحی صنعتی اکسیر از ابتدا بر ان بوده تا تلاش خود را در راه حمایت از تولید ملی و کار افرینی در جهت حمایت از اقتصاد مقاومتی به کار ببندد از این رو بر آن شدیم تا با طراحی بسته بندیی ایده ال و در خور  کالای  ایرانی راه را برای عرضه به بازار های جهانی اندکی هموار کنیم