این شرکت تنها کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری در زمینه طراحی صنعتی در جنوب کشور می باشد  تلفن :09170540900 - 07132285578  اینستاگرام : @moslem_irandoost

افتتاح پروژه مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی شیراز توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و استاندارفارس

طراحی و اجرای مراکز نوآوری

. مطالعات نشان مي دهند كه مركز ثقل حركات نوين در آينده را خلاقيت و ميزان بهره گيري از تفكر خلاق تشكيل مي دهد، در مسیر بهبود خلاقیت، عامل پایدار محیط می تواند به واسطه ایجاد محرک های انگیزشی میزان خلاقیت را ارتقاء دهد و در کشف راهکاری های جدید، به افرادی که در آن محیط کار می کنند کمک شایانی کند.

اکسیر دیزاین، مسیر دانشی طراحی با رویکرد ارتقای خلاقیت را به عنوان رسالت اصلی خود برگزیده است، و تا کنون در کنار تحقیق و پژوهش های علمی، چندین پروژه های اجرایی به شرح زیر طراحی و اجرا نموده است که همگی بر اساس دستاورهای علمی و اثبات شده می باشد.

این شرکت به عنوان کارگزار رسمی معاونت علمی، آمادگی خود را برای طراحی و اجرای فضای داخلی مراکز نوآوری و مراکز رشد اعلام می دارد.

پروژه های انجام شده مرتبط با خلاقیت و نوآوری:

 

 

 

  • طراحی و اجرای اوربیتال ( مرکز رشد دانشگاه شیراز) در دانشکده شیمی- فیزیک، کارفرما: پارک علم و فناوری فارس
  • طراحی مرکز رشد دانشگاه صنعتی شیراز- کارفرما: پارک علم و فناوری فارس
  • طراحی و اجرای مرکز نوآوری – کارفرما: پارک علم و فناوری فارس دانشگاه صنعتی شیراز
  • طراحی فضای اشتراکی دره نوآوری دانشگاه شیراز: پارک علم و فناوری فارس

 

 

 

 

 

افتتاح پروژه مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی شیراز توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و استاندارفارس

Text Box: محله الکترونیک: استفاده از المان های حجیم شده عناصر الکترونیکی بعنوان مبلمان و تابلو و تشکیل یک فضای کلاسی گزارش تصویری از بخشهای از پروژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
    Text Box: کلیه عناصر کالبدی از تاسیسات گرفته تا المان های کوچگ همگی توسط اکسیر دیزاین طراحی و اجرا شده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
    Text Box: این پروژه توسط خبرگزاری های سراسری و استانی پوشش داده شد