این شرکت تنها کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری در زمینه طراحی صنعتی در جنوب کشور می باشد  تلفن :09170540900 - 07132285578  اینستاگرام : @moslem_irandoost

مهندس سید احمد قرشی نژاد

ایشان به عنوان مشاور افتخاری گروه طراحی صنعتی اکسیر به این شرکت مشاوره می دهند و این برای این شرکت موجب مباهات است.

مهندس مکانیک و متالوژی از دانشگاه اصفهان

ریيس کانون کارآفرینان استان فارس

عضوانجمن مدیران صنایع استان فارس

عضو خانه صنعت و معدن استان فارس

هيئت مدیره کانون انجمن صنفي کارفرمایي استان فارس

 کارآفرین برتر کشوری

موسس اولین واحد آهنگري جنوب كشور

مدیر عامل کارخانه پتک شیراز