این شرکت تنها کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری در زمینه طراحی صنعتی در جنوب کشور می باشد  تلفن :09170540900 - 07132285578  اینستاگرام : @moslem_irandoost

دکتر نسرین مقدم

استادیارطراحی صنعتی دانشگاه تهران

برنده جایزه مریم میرزاخانی 1398

طراحی داخلی سالن تشریفات مجلس شورای اسلامی

  • 1372 طراحی داخلی سالن تشریفات مجلس شورای اسلامی؛
  •  1378 دریافت لوح تقدیرجشنواره مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل نگارش مقالات متعدد تخصصی درحوزه ارتقاء طراحی داخلی و مبلمان؛ 
  • 1380 آغازهمکاری آموزشی و پژوهشی با دانشگاه تهران؛
  • داوری در مسابقات متعدد علمی و حرفه ای مرتبط با طراحی صنعتی؛
  • تألیف بیش از 40 مقاله تخصصی در نشریات و کنفرانس های داخلی و خارجی؛
  • مجری و همکاراصلی در طرح های پژوهشی متعدد دانشگاه تهران؛
  •  1393 لوح تقدیرنخستین همایش ملی مبلمان شهری سازمان زیباسازی تهران برای طراحی نیمکت مخصوص فضاهای فرهنگی، (درحال بهره برداری در پل طبیعت)؛
  • 1395 تا 1397  همکاری با شرکت دانش بنیان سینا برای طراحی صنعتی «ربات جراح سینا مدل فلکس»،
  • 1397 همکاری با شرکت پارس زرآسا برای طراحی «فن هیتررومیزی» ،
  • 1398دریافت جایزه مریم میرزاخانی دردومین جشنواره ملی زن و علم درگروه هنر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری