این شرکت تنها کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری در زمینه طراحی صنعتی در جنوب کشور می باشد  تلفن :09170540900 - 07132285578  اینستاگرام : @moslem_irandoost

طراحی و ساخت ایستگاه اختصاصی تاکسی

 

•اختلاف زمان انتظار برای تاکسی و اتوبوس از موارد دیگری است که در طراحی از جمله فرم و استاندارد نیمکت ها تاثیر گذار می باشد. زمان انتظار هر مسافر برای تاکسی حداکثر 8-5 دقیقه بوده در حالی که این زمان برای اتوبوس 20-15 دقیقه می باشد در نتیجه طراحی صندلی یا نیمکت ایستگاه تاکسی باید یک تکیه گاه موقت بوده و کاربر را برای نشستن طولانی ترغیب نکند.